Webhuset VPS
Norges største bad og velværebutikk på nett
Herved bekreftes det at http://www.sparmax.no som drives av Sparmax AS lever opp til Trygg E-handel sine krav for e-handlere.
Kontakt oss Åpningstider Infosenter

Priser

Alle produktpriser er oppgitt inkl. mva. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring på vårt nettsted som følge av prisendringer fra våre produsenter. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Våre tilbud gjelder så lenge lageret rekker.

Betalingsmetoder

Hos oss velger du selv hvordan du vil betale dine innkjøp. Vi krever ingen forhåndsbetaling ved bestilling, men innbetaling må være oss i hende før vi sender varen fra vårt lager, eller om du velger å hente varen selv kan du betale ved henting i vår butikk/lager.

De fleste velger å betale med nettbank/innskudd eller med Visa/MasterCard, men du kan også velge betalingsutsettelse.
Velg selv det som passer deg best!


* Nettbank/innskudd
Når du velger nettbank/innskudd får du tilsendt en e-faktura med all nødvendig betalingsinformasjon. Husk at betalingen skal være registrert hos SparMax før utlevering av varen finner sted, enten ved innskudd eller VISA/MasterCard. Henter du varen selv i vår butikk kan du og betale kontant. Ingen faktureringsavgift tilkommer på efaktura.

* Visa/Mastercard
Du kan velge å betale med Visa/MasterCard i vår nettbutikk. Bestillings- og betalingssidene er sikret med SSL og alle personalia og kortdetaljer er kryptert. Lagerstatus kan du enkelt sjekke ved hvert enkelt produkt inne på vår nettbutikk.

* Betale ved henting
Velger du å hente varen selv kan du betale i vår butikk ved avhenting. Du kan betale med Visa/MasterCard, betalingsutsettelse eller kontant.

Les mer om de ulike betalingsmåtene her

Levering

Vi kontakter deg alltid før vi kommer hjem til deg med dine produkter. Derfor behøver vi ditt telefonnummer og gjerne din e-post adresse. Oppgi derfor alltid et telefonnummer og e-post adresse i bestillingen, så vi kan få kontakt med deg for utlevering av leveransen og så varen ikke blir forsinket. Du vil óg få tilsendt et sporingsnr. per e-post og/eller per sms til din mobil, slik at du kan følge pakken helt hjem. Et tips! Planlegg og bestill i god tid før du bestiller håndverkere.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Inne på vår hjemmeside kan du se om varen er på lager eller om det er leveringstid. Leveringstiden er tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Leveringstidspunktet hjem til deg vil normalt variere fra 1-5 virkedager alt etter hvor du bor i landet. Fra postnr 8000 og oppover kan noe lengre leveringstid forventes. Vi utleverer varer fra vårt lager alle hverdager.

Varen vil bli levert til oppgitt ønsket leveringsdato på ordren, eller rett etter betaling, så fremt varen er på lager. Ønsket leveringsdato kan endres av kunden selv via kundesenteret eller ved å sende en epost til oss via kontaktskjemaet. Ønsket leveringsdato er å anse som veiledende og vi gir ingen garantier for at varen blir levert eksakt på denne dato.

Dersom varen ikke leveres eller blir levert for sent og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du holde kjøpesummen tilbake etter § 20, Kreve oppfyllelse etter § 21, kreve heving etter § 23 eller kreve erstatning etter § 24. (§ 19 i Lov om forbrukerkjøp).

Har du allerede gjort en betaling til oss og du hever kjøpet grunnet forsinket levering, ved bruk av angreretten og ved reklamasjon vil vi tilbakebetale innbetalt forskudd innen 14 dager.

Levering blir gjort helt frem til døren. Bor du i andre etasje eller høyere, leverer vi til dør i første etasje. Det må alltid taes forbehold om at man kan kjøre frem til der du skal ha varene levert, og varene blir alltid levert så nært som overhodet mulig.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra SparMax AS side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Transportskade og forsikringer

Trygt! Transportforsikring inngår. Om det mot formodning oppstår en transportskade på produktet på vei hjem til deg står vi for forsikringen og leverer et nytt produkt/-del snarest mulig.

Du må alltid kontrollere varen og emballasjen ved mottak, og om det er manko i leveransen. Hvis synlig emballasjeskade/manko må dette anmerkes på kvitteringen til vår transportpartner ved mottak for å gjøre forsikringen gjeldene. Hvis varen er skadet under transport må kunden ta vare på emballasje samt produktene. Skaden/mankoen må meldes skriftlig m/bilder til oss (via dette skjemaet) senest innen 5 dager etter mottak.

Installasjon/montering

Vi anbefaler at det benyttes godkjent rørlegger og elektriker til montering av det vanntekniske og elektriske tilkoblinger på produkter som kjøpes av oss. Ved bruk av godkjent/autoriserte fagfolk til montering har du en garanti for at produktet blir riktig montert og dine rettigheter blir ivaretatt ved eventuelle garantispørsmål. Produktet bør og skal plasseres slik at det er enkel servicetilgang til vann- og elektriske komponenter. Vi tar ikke service på produktet dersom servicetilgangen er blokkert.

Reklamasjon

Før feil meldes til SparMax AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold fra kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik SparMax AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til SparMax AS via dette skjemaet slik at SparMax AS kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir SparMax AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Feil/mangler pga. feilmontering/-tilkobling eller lignende dekkes i sin helhet av kunden.

Alle feil/mangler, dersom fabrikkasjonsfeil og som er innenfor garantitiden, skal meldes inn av kunden selv via dette skjemaet. Ved en evt. tvist vil Sparmax AS følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelse.

Varens tilstand, når du sender den retur

Manglende original emballasje kan muligens utgjøre en verdiforringelse, så for å være sikker på å kunne motta alle penger i retur anbefales det at varen returneres i original emballasje.

Avhjelp

SparMax AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av SparMax AS, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med SparMax AS, betaler ikke SparMax AS disse utgiftene.

Rett til å tilbakekalle

Når produkter kjøpes på Nettstedet, har Kunden en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at Kunden har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding om dette innen 14 dager fra da Kunden eller hans/hennes representant mottok det bestilte produktet (angrerettsfristen). Dersom Kunden vil angre et kjøp på Nettstedet, skal Kunden sende en klar og tydelig melding til Sparmax før angrefristen utløper. Kunden må i beskjeden oppgi sitt navn og sin adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet. Hvis Kunden ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden, skal Kunden kunne bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, se link her. Dersom du benytter deg av angreretten må du selv dekke fraktkostnadene. Kunden har også rett til å bruke angreretten på brukt vare mot en verdireduksjon. Du kan henvende deg til oss vedr. angrerett ved å kontakte oss på tlf 32 12 14 16 eller kontakt oss skriflig ved å gå inn på "Kunderservice" knappen nede i venstre hjørnet.

Salg til mindreårige

Sparmax AS inngår ikke avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

Ekstraordinære forhold

SparMax AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra SparMax AS side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

SparMax AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

SparMax AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er SparMax AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er SparMax AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av SparMax AS.

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra SparMax AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt.

Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.Kredittkjøp
Santander Consumer Bank kredittkjøp.
Utsette betalingen eller betale litt hver måned?

Med Handlekonto får du friheten til å velge hvordan du vil betale. Du kan kjøpe det du trenger – når du trenger det.

Du kan velge å utsette betalingen mot et utsettelsesgebyr eller dele opp betalingen i faste månedsbeløp. Nedbetalingen deles opp over tid og tilpasses din personlige økonomi.
Handlekonto tilbys via Santander Consumer Bank og kredittvurdering gjøres umiddelbart ved søknad.

Les mer om finansiering

Betaling med VISA/Mastercard
Sikker betaling med Dibs Sikkerhet ved bruk av kort
Når du handler på våre EV SSL-krypterte sider blir betalingsprosessen behandlet av Dibs, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Med Dibs har man de samme garantier og den samme trygghet som i den fysiske verden. Det er ingen oppbevaring av kortnummer i nettbutikken. Alt foregår online, med direkte autorisasjon av kjøper og selger. Bestillings- og betalingssidene er sikret med SSL og alle personalia og kortdetaljer er kryptert.

Av sikkerhetsmessige grunner lagrer vi i butikken ikke ditt kredittkortnummer. Sikkerhet er noe vi tar svært alvorlig og vi har derfor implementert EV SSL-kryptering på våre nettsider for å forhindre at personalia blir snappet opp av uvedkomne. Det er like sikkert å handle med kort hos SparMax.no som i en hvilken som helst butikk eller restaurant.

Kort som godtas:
Når du kjøper via Internett kan du betale med Visa eller MasterCard/EuroCard.

Betaling ved innskudd (nettbank, brevgiro, telegiro):
* Betaling med: Nettbank eller Giro.
- NB!! Husk å legge inn navnet til den personen ordren er registrert på. I tillegg MÅ du legge ved ordrenummer som blir oppgitt i ordrebekreftelsen. Dette for å unngå forsinkelser i leveransen.
- Ingen kid nummer.
- Utestående beløp betales rett før levering eller ved avhenting.

Forhåndsbetaling til konto:
SparMax AS
Konto No: 6550.06.02621, Nordea

Faktura pr post:
Ønsker du å få en tilsendt faktura posten kan du ta kontakt med oss pr. telefon eller epost - Husk å oppgi ordrenummeret. Ved fakturering pr. post tilkommer kr 30,- i fakturagebyr for å dekke våre utgifter i forbindelse med dette.

NB!
Kunden har mulighet til å kansellere en ordre uten at det påløper kostnader for kunden dersom SparMax AS har mottatt kanselleringen før ordren er ekspedert og varen er sendt fra lager. Ved kansellering av ordre på bestillingsvarer /ikke lagerførte varer, må kanselleringen være oss i hende før produktene blir bestilt fra underleverandør. Dersom kansellering kommer etter at ordre er videresendt underleverandør vil det bli trukket 10% av kjøpesum for å dekke kostnader som påløper SparMax AS i denne forbindelse. Kansellering sendes pr e-post til:

Blir dette beløpet ikke betalt innen fristen, går dette til videre til Inkasso.


NORGE:

Vi sender alle bestillinger som pakke med Bring og Tollpost Globe AS, levert til døren.
Leveringstid:
Dette varierer fra produkt til produkt, se produktbeskrivelse for hver enkelt modell.
Fraktomkostninger blir belastet kunden i henhold til gjeldende priser:
Fast lav fraktpris hele landet. For mer info les her.


Personopplysninger:

Når du handler på Sparmax.no trenger vi navn, adresse og e-post. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg hvis det skulle være behov. Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Du har rett til innsyn i dine registrerte personalia og retting av disse. Du finner dette på "Kundesenter".
Betaling med kort:
Se "Betaling med VISA/Mastercard" over.
Finansiering:
Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Inngår du finansieringsavtale, lagres denne informasjonen frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Når lånet er avsluttet, blir kredittopplysningen anonymisert og kun benyttet for statistikk.
Informasjonskapsler (Cookies):
Cookies er en tekststreng som blir lagret fra din PC når du besøker Sparmax.no. Denne er nødvendig når du skal registrere deg og gjennomføre et kjøp (det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies).

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter våre kunder klikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter på nettsidene. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Guiding: Akseptere og slette Cookies i din egen nettleser
Personopplysninger til tredjepart:
Sparmax AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Sparmax. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Sparmax alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Sparmax AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.Til toppen

Copyright © SparMax AS • Kundeservice Tlf.: 32 12 14 16 (se åpningstider her) • Sidekart
Følg oss på facebook VISA og Verified by VISA Mastercard og Mastercard Securecode Klarna Faktura

Valid XHTML 1.0 Transitional